Aktuella tjänster:

Här hittar du våra aktuella annonser. Välkommen med din ansökan till oss!
Har vi ingen ledig tjänst som passar dig just nu? Du är alltid välkommen med din spontanansökan för arbete inom hemtjänst, personlig assistans och ledsagarservice. Kontaktuppgifter hittar du under respektive verksamhets sida!


Samordnare personlig assistans/ledsagarservice

Ledsagare och avlösare till Stockholm


Ledsagare och avlösare till Lidingö