Vunnen upphandling

2016-06-22

Omsorgshuset har vunnit upphandling för placering inom HVB-hem verksamheten på Odensala och Sunnersta HVB.