Vi är stolta över att ha blivit godkända anordnade av IFA!

IFA Logga

2015-12-10

Under hösten 2015 har vi startat upp ett samarbete med IFA, Intressegruppen för Assistansberättigade, och nu blivit godkända anordnare.

IfA har utarbetat kvalitetskrav som skall kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Syftet är att skapa gemensamma kriterier för vad som är seriös assistansverksamhet.

För enskilda brukare är kunskap om de kvalitetskrav som måste tillgodoses för att få kalla sig IfA godkänd verksamhet också en bra hjälpreda i valet av assistansverksamhet.

Vad krävs för att bli IfA godkänd? Du som assistansanvändare får svara på frågor om assistansanordnaren genom en enkät, t ex ska det vara klarlagt hur ansvar och rättigheter fördelas mellan assistansanvändare och assistansanordnare. Det skall självklart föreligga en garanterad rätt för brukaren att själv vara arbetsledare för assistenterna.

Om brukaren pga sitt funktionshinder inte kan klara arbetsledaruppgiften på egen hand, ska det klart framgå av avtalet hur arbetsledarfrågan är löst. Grundläggande är att en seriös assistansanordnare måste tillgodose brukarens rätt att bestämma vilka assistenter som skall anställas.

Brukaren skall också ha rätt att bestämma schemaläggning och arbetsinnehåll. Med andra ord skall man som brukare vara garanterad bestämmanderätt över AV VEM, MED VAD, NÄR och HUR assistansbehovet blir tillgodosett.