Omsorgshusets Boendestöd och Stödboendet Fallskärmen

Stöd till ett självständigare liv

Boendestöd är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Målet är att underlätta för dig att bo i eget boende och få en fungerande vardag. Vi erbjuder ett individanpassat, socialt och praktiskt stöd i det dagliga livet. Stödet syftar till att ge dig ett socialt sammanhang, och att själv lära sig möta och hantera vardagslivets olika situationer.

Stödboendet Fallskärmen är placerat i närheten av Skarpnäcks centrum. Där har du din egen lägenhet med full standard, men där det också finns tillgång till ett extra stort kök/vardagsrum för gemensamma aktiviteter.

Personalen har kunskaper inom kognitiva hjälpmedel och är utbildad enligt ESL pedagogiken (ett självständigt liv).

För information om Boendestöd och Stödboendet Fallskärmen, kontakta:

Enhetschef: Ann Wickström
Telefon: 08-39 13 94
ann.wickstrom@omsorgshuset.se

Carita Barrales
Samordnare
carita.barrales@omsorgshuset.se